Ako pomôžu Vaše darované 2% ?

Letáčik na stiahnutie – pomôž zdieľaním vo svojej firme

 

Sonička  (3 r.) trpí výraznou svalovou hypotóniou - neovláda svoje svaly, nedrží hlavičku, nepohne nôžkami ani rúčkami. Musíme s ňou dennodenne cvičiť, aby sme posilnili funkčné svaly, udržali pohyblivosť kĺbov a zabránili skorému vzniku kontraktúr a kyfoskoliózy.

V roku 2020 by sme chceli s dcérkou absolvovať rehabilitačný a logopedický pobyt v ADELI Medical Center, pokračovať vo  fyzioterapiách a bio-liečbe.

Nakoľko sú rehabilitácie  finančné náročné, obraciame sa na Vás s prosbou   o  darovanie  Vašich 2% z daní.

 

Údaje o prijímateľovi 2%

IČO: 51894076
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: BOJOVNÍČKA SOŇA
Sídlo - Ulica: BUKUREŠTSKÁ
Súpisné/orientačné číslo: 2555/24
Obec: KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
PSČ: 040 13

 

Tlačivo:

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - editovateľné

 Dôležité:

  • Tlačivo vypĺňajte – VEĽKÝM PALIČKOVÝM PÍSMOM
  • IČO musí byť zarovnajte sprava
  • správne uveďte sumu ktorú vypočítate ako 2%, nezaokrúhľuje sa, len odpíšete dve desatinné miesta (napr. víjde 25,369  € - riadku napíšete 25,36 €)

 Vzory ako majú byť tlačivá vyplnené: 

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ... tu
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % ... tu

Termíny a postup pre rok 2020:

A) zamestnanec - daňové priznanie podáva zamestnávateľ - termín najneskôr do 30. 4. 2020

Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2019. Po vystavení potvrdenia vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nasledovne:

  • riadok 12 – uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ – je to suma z riadku 24 z Potvrdenia o zaplatení dane
  • riadok 13 – zo sumy z riadku 12 vypočítajte 2% POZOR! – sumu nezaokrúhľujte – len odpíšte s dvoma desatinnými miestami 1 569,82 * 2% = 31,3964 €  (napíšte do riadku 13 len 31,39 )
  • riadok 14 – uveďte dátum z riadku 26 z Potvrdenia o zaplatení dane (v prípade preplatku uveďte dátum 31.3.2020)
  • označením X súhlas zo zaslaním údajov – Finančná správa pošle len meno a priezvisko osoby, ktorá poukázala 2% 
  • nezabudnite tlačivo podpísať a napísať aktuálny dátum

 Originály oboch tlačív doručte na daňový úrad  do 30.4.2020.

Poznámka: Ak nemáte čas ísť na úrad a  ste z Košíc bola by som  rada, ak by ste mi odovzdali originály čo najskôr ako to bude možné (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane – obe podpísané), keď ich budete mať napíšte mi  alebo zavolajte (0905 614 186 – Táňa) a dohodneme sa. Ja by som ich potom zaniesla na daňový úrad.

 

B) Fyzická osoba, SZČO, zamestnanec - daňové priznanie podáva sám - termín najneskôr do 31. 3. 2020

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť do 31. 3. 2020 na daňový úrad (podľa bydliska) a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

C) právnická osoba - termín najneskôr do 31. 3. 2020

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%. Daňové priznanie musíte doručiť do 31.3.2020.  Ak právnická osoba oznámi finančnej správe predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.