Ako pomôžu Vaše darované 2% - aktualizované 5.2.2022

Letáčik na stiahnutie

 

Sonička  (5 r.) trpí výraznou svalovou hypotóniou - neovláda svoje svaly, nedrží hlavičku, nepohne nôžkami ani rúčkami. Musíme s ňou dennodenne cvičiť, aby sme posilnili funkčné svaly, udržali pohyblivosť kĺbov a zabránili skorému vzniku kontraktúr a kyfoskoliózy.

V roku 2022 by sme chceli s dcérkou aj naďalej pokračovať vo fyzioterapiách a bio-liečbe. Zároveň by sme potrebovali väčší kočík a vozíček, preto sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie Vašich 2% daní.

 

Údaje o prijímateľovi 2%

IČO: 51894076
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: BOJOVNÍČKA SOŇA
Sídlo - Ulica: BUKUREŠTSKÁ
Súpisné/orientačné číslo: 2555/24
Obec: KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
PSČ: 040 13

 

Tlačivo:

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - editovateľné

Vzor:

    Vzor vyplneného tlačiva

 Dôležité:

 • Tlačivo vypĺňajte – VEĽKÝM PALIČKOVÝM PÍSMOM
 • IČO musí byť zarovnajte sprava
 • správne uveďte sumu ktorú vypočítate ako 2%, zaokrúhlite s presnosťou na dve desatiné miesta
  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť zostáva bez zmeny
  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo väčšia ako päť sa zväčšuje o jednu

Termíny a postup pre rok 2022:

A) zamestnanec - daňové priznanie podáva zamestnávateľ - termín najneskôr do 30. 4. 2022

Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2021. Po vystavení potvrdenia vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nasledovne:

 • riadok 12 – uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ – je to suma z riadku 24 z Potvrdenia o zaplatení dane
 • riadok 13 – zo sumy z riadku 12 vypočítajte 2%, zaokrúhlite s presnosťou na dve desatiné miesta (viď. sekcia dôležité)
 • riadok 14 – uveďte dátum z riadku 26 z Potvrdenia o zaplatení dane (v prípade preplatku uveďte dátum 31.3.2022)
 • označením X súhlas zo zaslaním údajov – Finančná správa pošle len meno a priezvisko osoby, ktorá poukázala 2% 
 • nezabudnite tlačivo podpísať a napísať aktuálny dátum

 Originály oboch tlačív doručte na daňový úrad  do 30.4.2022.

Poznámka: Ak nemáte čas ísť na úrad a  ste z Košíc bola by som  rada, ak by ste mi odovzdali originály čo najskôr ako to bude možné (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane – obe podpísané), keď ich budete mať napíšte mi  alebo zavolajte (0905 614 186 – Táňa) a dohodneme sa. Ja by som ich potom zaniesla na daňový úrad.

 

B) Fyzická osoba, SZČO, zamestnanec - daňové priznanie podáva sám - termín najneskôr do 31. 3. 2022

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť do 31. 3. 2022 na daňový úrad (podľa bydliska) a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

C) právnická osoba - termín najneskôr do 31. 3. 2022

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%. Daňové priznanie musíte doručiť do 31.3.2022.  Ak právnická osoba oznámi finančnej správe predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.