Sme mladá rodina, finančne je veľmi zložité zabezpečiť všetko, čo Sonička potrebuje.  Rodina, známi, priatelia sa nás snažia podporovať a pomáhať, ako len vedia, ale potrebujeme pomoc aj od Vás - ľudí z dobrým srdcom, ktorým nie je osud Soničky ľahostajný.

Chceme predchádzať tomu, aby sa jej stav zhoršoval. Snažíme sa riešiť veci systematicky, aby pomoc neprišla príliš neskoro. Nižšie uvedené zdravotnícke pomôcky dopomôžu k  zlepšeniu kvality jej života. Niektoré čiastočne prepláca zdravotná poisťovňa alebo ÚPSVaR,  iné zas nie.

 

Čo bude dcérka v najbližšom čase potrebovať?

- Špeciálna  komunikačná pomôcka Tobii pre alternatívnu komunikáciu  (cca 6 000,00 € euro) 
(počítač, prístroj na bezdotykové ovladanie, špeciálny program Grid 3, Communicator 5 Gold, Senory EyeFX, Look to Learn)

Táto komunikačná pomôcka poskytne Soničke náhradný hlas a umožní jej komunikáciu s rodinou a okolím. Špeciálne upravený počítač, s Tobii PCEye očnou navigáciou - prístrojom na bezdotykové ovládanie počítača a špeciálnym programom na hlasový výstup bude Soničke kompenzovať znevýhodnenie, ktoré v porovnaní so zdravými rovesníkmi má a stane sa tak neoddeliteľnou súčasťou jej každodenného života. Komunikačná pomôcka skvalitní život našej dcérky a pomôže jej lepšie sa integrovať do spoločnosti a medzi rovesníkov. Budeme vedieť jej lepšie porozumieť, pochopiť ju, a ona bude vedieť vyjadriť svoje pocity a potreby. Viac na: https://www.specialnepomocky.sk/

 

Balančná doska  na cvičenie (cca  150 €)

Na základe odporúčania fyzioterapeuta a neurológa by sme chceli zakúpiť pre Soničku balančnú hojdaciu dosku. Doska je vhodná na posilnenie svalového tonusu chrbtice, uvoľňuje napätie a má pozitívny vplyv na vestibulárny systém.

 

- Canisterapia (hľadáme canisterapeutický tím - Košice)

Mali by sme záujem vyskúšať túto metódu - pes ako liek. Motivuje najmä pri rehabilitácii, nadobúdaní telesnej kondície, či záujmu o mobilitu, ale aj pri upevňovaní imunity a imunitného systému.

 

- Polohovacie a vertikalizačné zariadenie (cca  3 500,00 €)

Je dôležité, aby sa Soničke správne ukladali vnútorné orgány. Uvedené zariadenie by viedlo k správnemu tráveniu a napomohlo aj správnemu rastu a vývinu, posilnilo by jej kĺby a kosti a v neposlednom rade dopomohlo by aj k jej mentálnemu rozvoju. Získala by nové podnety, nový pohľad na svet. Nemusela by ležať celý deň, udržalo by ju to vo väčšej pozornosti a v noci by si jej organizmus lepšie oddýchol a regeneroval sa.

Veríme, že nám pomôžete urobiť jej život krajším.